OPĆENITA PITANJA O BMW FINANCIRANJU.

Ponude u okviru BMW Financijskih usluga.

Koje vam financijske proizvode nudi BMW? Po čemu se razlikuju leasing, krediti i BMW Select? Koji je pravi oblik financiranja za mene? Ovdje ćete pronaći najvažnije osnovne informacije.

Pročitajte više

 • Koje su prednosti financiranja?

  Zahvaljujući BMW Financijskim uslugama proizvodi koji se nude bit će prilagođeni vašim željama u pogledu vozila i financiranja. Budući da vozilo i financiranje dolaze iz istog izvora, savjetovat će vas se na odgovarajući način te ćete uštedjeti na vremenu i živcima.
  Uz izvrsne cijene i uvjete prilagođene korisnicima u okviru BMW Financijskih usluga bit ćete sigurni da ste u dobrim rukama.

 • Isplati li se leasing poslovnim korisnicima?

  Da, kao privatni korisnik leasinga plaćate samo upotrebu automobila, a postoje i druge prednosti:
  štitite svoju likvidnost
  nema tržišnog rizika
  Osiguranje: ako je vaše vozilo ukradeno ili otpisano, a korisnik ste leasinga u BMW Financijskim uslugama, osiguranje će pokriti razliku između knjigovodstvene vrijednosti (otkupna vrijednost) i tržišne vrijednosti (vrijednost zamjene).
  Porezne olakšice: PDV se obračunava samo na rate leasinga i na posebne iznose koje morate platiti u okviru leasinga, ali ne na cijelu cijenu vozila.
  Leasing znači i da uvijek možete voziti najnoviji automobil.

 • Zašto moram proći provjeru kreditne sposobnosti?

  Provjere kreditne sposobnosti uobičajena su bankovna praksa kad podnosite zahtjev za kredit ili leasing.
  Provjerom vaše kreditne sposobnosti BMW Financijske usluge ispunjavaju svoju dužnost profesionalne pažnje i zaštite klijenata od prezaduživanja. Sve što je potrebno za provjeru identiteta preslika je vaše osobne iskaznice.

 • Ne bi li bilo bolje da uzmem kredit?

  Ne. Kao prvo, BMW Financijske usluge nude iznimno dobre stope. Kao drugo, s ugovorima o operativnom leasingu možete vratiti vozilo u BMW Financial Services nakon isteka ugovora, što ne možete učiniti uz financiranje vlastite banke.
  Usporedbe su pokazale da korisnici BMW Financijskih usluga dobivaju bolju vrijednost od one koju bi dobili uobičajenim bankovnim financiranjem. I još nešto: imat ćete tu pogodnost da ćete samo s jednom osobom razgovarati o svojem vozilu i svojim uslugama financiranja.

 • Što je izračunana preostala vrijednost?

  Izračunana preostala vrijednost ovisi o trajanju ugovora, godišnjoj prijeđenoj kilometraži, razini upotrebe vozila i odabranom modelu.

 • Koja je godišnja kamatna stopa?

  Efektivna godišnja kamatna stopa pri financiranju računa se zbrajanjem nominalne kamate na kredit s administrativnim naknadama. Ona predstavlja stvarne troškove (u postocima) kredita za jednu godinu.
  Ove informacije nisu pravno obvezujuće; primjenjuju se uvjeti vašeg pojedinačnog ugovora, podložno pogreškama.

 • Kako ću dogovoriti ugovor o financiranju?

  Pošto ste odabrali svoje vozilo i način na koji ga želite financirati, možete sklopiti ugovor s vašim BMW Partnerom. Sve što vam je potrebno za provjeru kreditne sposobnosti jesu osobna iskaznica s fotografijom i aktualna potvrda o plaći (ne starija od tri mjeseca). Obično se odluka o kreditnoj sposobnosti privatnog klijenta donese u roku od 2-3 radna dana, nakon čega ćete moći potpisati ugovor.

 • Kad se obavljaju plaćanja?

  Mjesečne rate za ugovore o leasingu i kreditu uvijek dospijevaju prvog dana u mjesecu.

 • Kako vas mogu obavijestiti o svojim novim podacima?

  Molimo da nas čim prije obavijestite o svojim novim bankovnim podacima pismom ili telefaksom kako bismo i dalje primali vaša mjesečna plaćanja. Naše podatke za kontakt možete pronaći u svojoj ugovornoj dokumentaciji. Možete nas kontaktirati i izravno obrascem na stranici za Kontakt.

 • Kako mogu unositi prilagodbe?

  Ako se izvorno procijenjena kilometraža povećala, obratite se svojem savjetniku u BMW Financijskim uslugama kako bi se vaš ugovor mogao ponovno izračunati.

 • Što se događa pri isteku ugovora?

  Ako ste odabrali kredit na rate, vozilo će pripadati vama nakon što ste platili posljednju ratu financiranja pri isteku vašeg ugovora. Uz usluge BMW Select i BMW Select leasing pri isteku ugovora možete odlučiti želite li okončati ugovor o leasingu ili kreditu i postati vlasnik vozila ili želite nastaviti financirati ciljanu ratu ili preostalu vrijednost na način koji vam odgovara. Možete i vratiti vozilo svojem prodavaču te sklopiti ugovor za novi BMW.

 • Što znači „vozilo u stanju određenom ugovorom“?

  Vozilo mora pokazivati dogovorenu kilometražu i ne smije biti oštećeno. Za više detalja pogledajte naše opće uvjete.

 • Što se dogodi ako stanje vozila ne odgovara ugovoru?

  Ako je vozilo koje vraćate oštećeno više nego što je uobičajeno, poslat će vam se račun za popravak te štete. Za više informacija pogledajte naše opće uvjete. Ako ukupan broj prijeđenih kilometara premašuje onaj utvrđen vašim ugovorom, naplatit će vam se naknada određena pri sklapanju ugovora. Trenutačno možete prijeći dogovorenu kilometražu za 2.500 km bez dodatnih troškova. Ako ste prešli manje nego što je procijenjeno u ugovoru, izdat će vam se povrat. Ove informacije nisu pravno obvezujuće. Primjenjuju se uvjeti vašeg pojedinog ugovora, podložno pogreškama.

 • Ima li dodatnih usluga?

  U svoj ugovor o leasingu ili kreditu možete uključiti druge usluge, kao što je BMW osiguranje vozila ili BMW osobno osiguranje. Posebno je praktično što te usluge možete plaćati u mjesečnim ratama. To vam osigurava pregled nad ukupnim troškovima vašeg BMW-a. Ove informacije nisu pravno obvezujuće. Primjenjuju se uvjeti vašeg pojedinog ugovora, podložno pogreškama.

 • Koje su dodatne usluge?

  Uz svoj ugovor možete odabrati neku iz niza usluga – uključujući održavanje vozila, popravke i nove gume.

 • Koji su dodatni BMW proizvodi osiguranja?

  Uz svoj ugovor možete odabrati neki iz niza proizvoda osiguranja. Oni uključuju BMW osiguranje vozila uz osiguranje od odgovornosti i potpuno kasko osiguranje, BMW osobno osiguranje i BMW osiguranje preostalog duga.

 • Koje su prednosti osiguranja?

  BMW osiguranje vozila pruža sveobuhvatno pokriće za sve situacije. U slučaju štete potpuno kasko osiguranje u BMW Financijskim uslugama pokriva cijelu otkupnu vrijednost vozila, uključujući novčane troškove. To znači da nećete morati snositi nepotrebna financijska opterećenja.

 • Što je financijski leasing?

  Sukladno Zakonu o leasingu posao financijskog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni (otkupnoj vrijednosti) koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku.

 • Što je operativni leasing?

  Sukladno Zakonu o leasingu posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema određenu opciju kupnje.

 • Tko snosi troškove vezane uz objekt leasinga, davatelj ili primatelj leasinga?

  Primatelj leasinga snosi sve troškove i izdatke koji se odnose na predmet leasinga a nisu sadržani u obroku leasinga (npr. troškove registracije, produljenja registracije i odjave vozila, prometne i druge prekršaje, porez na cestovna motorna vozila, ostale poreze i pristojbe itd.).

 • Na koji način primatelj leasinga u financijskom leasingu stječe vlasništvo nad objektom leasinga?

  Primatelj leasinga može steći vlasništvo nad objektom leasinga nakon potpune isplate svih rata leasinga i otkupne vrijednosti objekta odnosno podmirenja svih obveza primatelja leasinga prema davatelju leasinga. U suprotnom vlasništvo ostaje kod davatelja leasinga.

 • Koja je razlika između učešća, jamčevine i predujma naknade?

  Jamčevina za razliku od učešća i predujma naknade predstavlja novčani polog koji služi kao sredstvo osiguranja za podmirenje možebitnih otvorenih tražbina davatelja leasinga prema primatelju leasinga nakon isteka, odnosno prijevremenog prestanka ugovora o leasingu. Sukladno tome jamčevina nije dio ukupne naknade za leasing, dok učešće i predujam naknade to jesu.

 • Kada se plaćanje leasing obroka/rate smatra pravovremeno izvršenim?

  Sukladno općim uvjetima uz ugovore o operativnom/financijskom leasingu, leasing obroci/rate dospijevaju prvog radnog dana u mjesecu. Leasing obroci/rate izraženi su u ugovorenoj valuti, a plaćaju se u kunama prema ugovorenom tečaju na dan plaćanja. Plaćanje leasing obroka/rate smatra se pravovremeno izvršenim ukoliko je izvršeno najkasnije do 10. (desetog) dana u tekućem mjesecu. U ovome periodu ne obračunavaju se zatezne kamate.