BMW DODACI ZA NAKNADNU UGRADNJU.

Odgovaraju vašem stilu života i željama.

BMW dodaci za naknadnu ugradnju omogućuju vam da svoj automobil još više prilagodite sebi, svojoj obitelji, poslu i slobodnom vremenu. Vaš će vas BMW servisni partner savjetovati i pomoći vam da pronađete odgovarajuće rješenje. Ponudit će vam originalne BMW dodatke ekskluzivnog dizajna koji odgovaraju vašem stilu života – od sučelja za iPod, aerodinamičnog paketa, sve do prenosivog navigacijskog sustava. Podrazumijeva se da će vam vaš BMW servisni partner omogućiti i redovno ažuriranje digitalnih zemljovida u vašem navigacijskom sustavu. Tako ćete uvijek moći odabrati najbolju rutu.Naknadna ugradnja BMW dijelova uključuje individualno savjetovanje, ali i ugradnju dodataka te njihovo savršeno usklađivanje sa složenom elektroničkom strukturom vašeg BMW-a.  

BMW dodaci za naknadnu ugradnju