Uvijek na pravom putu uz ažurirane karte

AŽURIRAJTE DIGITALNE CESTOVNE KARTE U NEKOLIKO JEDNOSTAVNIH KORAKA.

Uvijek na pravom putu uz ažurirane karte.

AŽURIRAJTE DIGITALNE CESTOVNE KARTE U NEKOLIKO JEDNOSTAVNIH KORAKA.

Uvijek na pravom putu uz ažurirane karte.

AŽURIRAJTE DIGITALNE CESTOVNE KARTE U NEKOLIKO JEDNOSTAVNIH KORAKA.Uvijek na pravom putu uz ažurirane karte.

Mnoge ceste vode vas do vašeg cilja i stoga kako bi uvijek mogli izabrati najbolje za vaše putovanje, trudimo se da su naše karte uvijek ažurne. Neovisno koji navigacijski sustav u BMW-u rabili, ovdje ćete pronaći sve informacije o tome kako ažurirati trenutačne karte.

PROCES AŽURIRANJA KARATA NEXT.

Priključite USB.

Priključite 32-gigabajtni USB u sustav i zaslon će se automatski prebaciti u program ažuriranja navigacije.

Započni ažuriranje.

Pomoću iDrive kontrolera izaberite i pokrenite opciju “Start update” na zaslonu.

Unesite kod.

Kod za pokretanje podataka o kartama potreban vam je ako vaše vozilo nema važeću pretplatu za navigacijske karte. Kod od 20 znamenki unesite pomoću iDrive kontrolera. Aktivacijski kod ne sadrži brojke 0 i 1 kako ih ne bi miješali sa slovima O i I.

Potvrdite kod.

Unos potvrdite odabirom “OK”. Nakon toga započet će ažuriranje.

Ažuriranje.

Podaci o kartama ažurirat će se u vožnji. Osnovne mogućnosti navigacijskog sustava normalno će raditi tijekom ažuriranja. Molimo ne vadite USB dok traje ažuriranje.

Dovršetak ažuriranja.

Cjelokupno ažuriranje može trajati oko 30 do 90 minuta. Nakon uspješnog ažuriranja, sustav će se automatski ponovno pokrenuti i nakon toga je proces ažuriranja dovršen.

PROCES AŽURIRANJA KARATA PREMIUM*.

Priključite USB.

Priključite 32-gigabajtni USB u sustav i zaslon će se automatski prebaciti u program ažuriranja navigacije.

Započni ažuriranje

Pomoću iDrive kontrolera odaberite i pokrenite opciju “Start update” na zaslonu.

Unesite kod.

Kod za pokretanje podataka o kartama potreban vam je ako vaše vozilo nema važeću pretplatu za navigacijske karte. Kod od 20 znamenki unesite pomoću iDrive kontrolera. Aktivacijski kod ne sadrži brojke 0 i 1 kako ih ne bi miješali sa slovima O i I.

Potvrdite kod.

Potvrdite unos odabirom “OK”. Nakon toga započet će ažuriranje.

Ažuriranje.

Podaci o kartama ažurirat će se u vožnji. Osnovne mogućnosti navigacijskog sustava normalno će raditi tijekom ažuriranja. Molimo ne vadite USB dok traje ažuriranje.

Završetak ažuriranja.

Postupak ažuriranja može potrajati 30 do 90 minuta. Nakon uspješnog ažuriranja, sustav će se automatski ponovno pokrenuti i nakon toga je proces ažuriranja dovršen.

PROCES AŽURIRANJA KARTE MOTION**.

Priključite USB.

Priključite osamgigabajtni USB u sustav. USB priključak nalazi se s lijeve strane u unutrašnjosti pretinca za rukavice. Zaslon će se automatski prebaciti u program ažuriranja navigacije.

Započnite ažuriranje.

iDrive kontrolerom odaberite i pokrenite opciju “Start update” na zaslonu.

Unesite kod.

Kod za pokretanje podataka o kartama potreban je ako vozilo nema važeću pretplatu za navigacijske karte. Kod od 20 znamenki unesite iDrive kontrolerom. Aktivacijski kod ne sadrži brojke 0 i 1 kako ih ne biste zamijenili sa slovima O i I.

Potvrdite kod.

Potvrdite unos odabirom “OK”. Nakon toga započet će ažuriranje.

Ažuriranje.

Podaci o kartama ažurirat će se u vožnji. Osnovne mogućnosti navigacijskog sustava normalno će raditi tijekom ažuriranja. Molimo ne vadite USB dok traje ažuriranje.

Dovršetak ažuriranja.

Ažuriranje može potrajati 30 do 90 minuta. Nakon uspješnog ažuriranja, sustav će se automatski ponovno pokrenuti i nakon toga je proces ažuriranja dovršen.

PROCES AŽURIRANJA KARTE MOVE.

Priključite USB.

Priključite 16-gigabajtni USB u sustav. USB priključak nalazi se s lijeve strane u unutrašnjosti pretinca za rukavice. Zaslon će se automatski prebaciti u program ažuriranja navigacije.

Započni ažuriranje.

iDrive kontrolera odaberite i pokrenite opciju “Start update” na zaslonu.

Unesite kod.

Kod za pokretanje podataka o kartama potreban je ako vozilo nema važeću pretplatu za navigacijske karte. Kod od 20 znamenki unesite pomoću iDrive kontrolera. Aktivacijski kod ne sadrži brojke 0 i 1 kako ih ne biste zamijenili sa slovima O i I.

Potvrdi kod.

Unos potvrdite odabirom “OK”. Nakon toga započet će ažuriranje.

Ažuriranje.

Podaci o kartama ažurirat će se u vožnji. Osnovne mogućnosti navigacijskog sustava normalno će raditi tijekom ažuriranja. Molimo ne vadite USB dok traje ažuriranje.

Dovršetak ažuriranja.

Ažuriranje može potrajati 30 do 90 minuta. Nakon uspješnog ažuriranja, sustav će se automatski ponovno pokrenuti i nakon toga je proces ažuriranja dovršen.

PROCES AŽURIRANJA ROUTE.

Priključite USB.

Priključite 32-gigabajtni USB u sustav. USB priključak nalazi se s lijeve strane u unutrašnjosti pretinca za rukavice. Zaslon će se automatski prebaciti u program ažuriranja navigacije.

Započni ažuriranje.

iDrive kontrolerom odaberite i pokrenite opciju “Start update” na zaslonu.

Unesite kod.

Kod za pokretanje podataka o kartama potreban je ako vozilo nema važeću pretplatu za navigacijske karte. Kod od 20 znamenki unesite pomoću iDrive kontrolera. Aktivacijski kod ne sadrži brojke 0 i 1 kako ih ne biste zamijenili sa slovima O i I.

Potvrdite kod.

Unos potvrdite odabirom “OK”. Nakon toga započet će ažuriranje.

Ažuriranje.

Podaci o kartama ažurirat će se u vožnji. Osnovne mogućnosti navigacijskog sustava normalno će raditi tijekom ažuriranja. Molimo ne vadite USB dok traje ažuriranje.

Dovršetak ažuriranja.

Ažuriranje može potrajati 30 do 90 minuta. Nakon uspješnog ažuriranja, sustav će se automatski ponovno pokrenuti i nakon toga je proces ažuriranja dovršen.

* Podaci o kartama podijeljeni su u dva dijela, odnosno na dva USB-a (zapadna i istočna Europa). Zemljopisni podaci za zapadnu Europu obuhvaćaju glavnu cestovnu mrežu istočne Europe, a zenljopisni podaci istočne Europe glavnu cestovnu mrežu zapadne Europe. Želite li točniju navigaciju, prije prebacivanja na različitu regiju u sustav trebate prebaciti odgovarajuće zemljopisne podatke.

** Podaci o kartama podijeljeni su u dva dijela, odnosno na dva USB-a (zapadna i istočna Europa). Zemljopisni podaci za zapadnu Europu obuhvaćaju glavnu cestovnu mrežu istočne Europe, a zemljopisni podaci istočne Europe glavnu cestovnu mrežu zapadne Europe. Želite li točniju navigaciju, prije prebacivanja na različitu regiju u sustav trebate prebaciti odgovarajuće zemljopisne podatke.