Poštanski broj Nevažeći format Poštanski broj Obvezno polje
Grad Nevažeći format Grad Obvezno polje
Ulica Nevažeći format Ulica Obvezno polje
Kućni broj Nevažeći format Kućni broj Obvezno polje