Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

tech data i3s

(4)** Doseg prema WLTP ispitnom ciklusu, ovisno o odabranom formatu guma i razini opreme.

(5)*** Vrijednosti prema BMW mjerenjima u svakodnevnom radu s profilom gradske vožnje, 20° vanjske temperature, grijanje/klima uređaja, predgrijanja, režima rada COMFORT. Doseg ovisi o različitim čimbenicima, osobito: osobnom stilu vožnje, karakteristikama rute, vanjskoj temperaturi, predgrijanju.
* vrijednosti temeljene na NEDC ispitnom ciklusu

Vrijednosti potrošnje goriva, emisije CO2 i potrošnje energije određene su prema europskoj uredbi (EZ) 715/2007 u verziji koja se primjenjuje u trenutku odobrenja tipa. Podaci se odnose na vozilo s osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani doseg uzima u obzir opcijsku opremu i različite veličine kotača i guma na odabranom modelu.

Vrijednosti vozila označene s (3) već se temelje na novoj WLTP propisu i prevedene su natrag u NEDC-ekvivalentne vrijednosti kako bi se osigurala usporedba vozila. [S obzirom na ta vozila, za poreze vezane uz vozila ili druge trošarine temeljene na (barem između ostalog) emisijama CO2, vrijednosti CO2 mogu se razlikovati od ovdje navedenih vrijednosti.]

Specifikacije učinkovitosti CO2 određene su u skladu s Direktivom 1999/94/EZ i europske uredbe u svojoj trenutnoj verziji koja se primjenjuje. Prikazane vrijednosti temelje se na potrošnji goriva, vrijednosti CO2 i potrošnji energije prema NEDC ciklusu za klasifikaciju.

Svi podaci o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 za sve modele novih osobnih automobila mogu se naći u "Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2" koji je dostupan na svim prodajnim mjestima Tomić & Co.