Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i12_images_videos

BMW i8 Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 1.9
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana): 14.0
Emisije CO2 u g/km (kombinirane): 42

Ovdje prikazane vrijednosti potrošnje goriva, emisije CO2 i potrošnje energije utvrđene su prema Europskoj Uredbi (EK) 715/2007 u trenutnoj verziji koja se primjenjuje. Vrijednosti se odnose na vozila s osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani raspon uzima u obzir različite veličine kotača i guma.

Specifikacije učinkovitosti CO2 određene su u skladu s Direktivom 1999/94/EK i Pkw-EnVKV i prema potrošnji goriva i vrijednosti CO2 prema NEDC ciklusu za klasifikaciju.

Dodatne informacije o službenoj potrošnji goriva i specifičnoj emisiji CO2 novih osobnih automobila mogu se izvući iz "priručnika o potrošnji goriva, emisiji CO2 i potrošnji energije novih osobnih automobila" koji je dostupan na svim prodajnim mjestima i na https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.